1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia dydaktyczne (obecnie i w przeszłości)

Soczewki kontaktowe
Laboratorium Podstaw Fizyki
Optyka geometryczna
Interferometria i holografia (laboratorium)

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2018/2019
1. Ocena zmian parametrów rogówki na skutek noszenia kosmetycznych soczewek kontaktowych
2. Zbadanie przestrzegania zaleceń wśród użytkowników miękkich soczewek kontaktowych
3. Zbadanie dynamiki filmu łzowego u osób z zespołem suchego oka (badania przeprowadzane we wrześniu w prywatnej klinice okulistycznej)
4. Zbadanie wpływu konstrukcji soczewki kontaktowej ze strefą optyczną Digital Zone Optics na jakość widzenia w życiu codziennym


_____________________________________________________________________________________________________
GRATULACJE dla mgr Izabeli Garaszczuk!!!

Absolwentka optometrii z roku 2015 reprezentowała Polskę w europejskim finale konkursu FORCE 2016 w Budapeszcie.
Prezentujac wyniki swojej pracy magisterskiej realizowanej pod opieka prof. D. Roberta Iskander, zdobyła PIERWSZE miejsce. 


_____________________________________________________________________________________________________
Miło mi poinformować, że prace magisterskie na tematy związane z soczewkami kontaktowymi,
którymi miałam przyjemność się opiekować, zostały nagrodzone jednorazowym stypendium w konkursie FORCE.

Do tej pory 2 000 euro otrzymali:

                                              W roku 2018: mgr Kasandra Ś., mgr Agnieszka G.                                              
                                              W roku 2015: mgr Małgorzata B., mgr Paulina J., mgr Angelika O.

                                              W roku 2014: mgr inż. Szymon A.
                                              W roku 2013: mgr Natalia K.

SERDECZNIE GRATULUJĘ!

III ogólnopolski finał FORCE odbył się w 20 marca 2015r. w Warszawie podczas konferencji OPTOMETRIA 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________


Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2017/2018
 • Zbadanie zmian zachodzących w spojówce tarczkowej podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych
 • Zbadanie wiarygodności parametrów określających jakość filmu łzowego na podstawie analizy okręgów Placido
 • Zbadanie wpływu rodzaju mrugnięcia na stabilność i dynamikę filmu łzowego
 • Badanie komfortu użytkowania soczewek kontaktowych oraz wpływu samodopasowania

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2016/2017

 • Analiza wpływu czynników środowiska na rozwój Zespołu Suchego Oka
 • Badanie zmian zachodzących w filmie łzowym u użytkowników jednodniowych soczewek kontaktowych
 • Ocena wpływu środka zwilżającego użytego w płynie pielęgnacyjnym soczewek kontaktowych na subiektywny komfort i film łzowy
 • Zbadanie dynamiki filmu łzowego na oku w zależności od rodzaju mrugnięcia (Praca nagrodzona w FORCE)
 • Zbadanie poprawności dopasowania miękkich soczewek kontaktowych wśród regularnych użytkowników
 • Zbadanie preferencji systemu pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych wśród ich użytkowników oraz wpływu systemu pielęgnacji na komfort i zdrowie przedniego odcinka oka (Praca nagrodzona w FORCE)

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

 • Ocena powierzchni filmu łzowego w oparciu o analizę obrazów z wideokeratoskopu typu Placido. 
 • Subiektywne i obiektywne techniki oceny menisku łzowego – pomiary porównawcze.
 • Nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego przy zastosowaniu wideokeratoskopu.

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015

 • Ilościowa i jakościowa analiza filmu łzowego na zdrowych oczach w różnych warunkach środowiska zewnętrznego

Tematy prac dyplomowych realizowane w roku 2013/2014
 • Subiektywne metody oceny indywidualnego dopasowania soczewki kontaktowej (Praca nagrodzona w FORCE)
 • Ocena zwilżalności soczewki kontaktowej wykorzystując metodę koherentnej tomografii optycznej (OCT) (Praca nagrodzona w FORCE)
 • Ocena parametrów filmu łzowego na soczewkach kontaktowych noszonych przez miesiąc. Metody obiektywne (Praca nagrodzona w FORCE)
 • Optymalizacja systemów opartych na interferometrii (LSI) i optycznej koherentnej tomografii (OCT) do nieinwazyjnego i obiektywnego pomiaru filmu łzowego na miesięcznych soczewkach kontaktowych
 • Analiza parametrów charakteryzujących zachowanie filmu łzowego na jednodniowych soczewkach kontaktowych (praca inżynierska)
 • Analiza nacisku profilu krawędzi soczewki kontaktowej na nabłonek spojówki (praca inżynierska)

Tematy prac dyplomowych realizowane w roku 2012/2013

 • Rozwinięcie optycznego działania interferometru typu lateral shearing do pomiaru filmu łzowego na oku. (Nagroda Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (PTIB))
 • Analiza rozprowadzenia filmu łzowego na miękkiej soczewce kontaktowej.
 • Pomiar menisku łzowego za pomocą dynamicznej koherentnej tomografii optycznej i analiza porównawcza wpływu soczewek silikonowo-hydrożelowych na ilość filmu łzowego na oku. (Praca nagrodzona w FORCE)
 • Analiza efektu obecności soczewki kontaktowej na oku na częstotliwość mrugania.(praca inżynierska)

Tematy prac dyplomowych realizowane w roku 2011/2012
 • Wpływ konstrukcji soczewek kontaktowych torycznych na rotację i centrację na oku.
 • Wpływ centracji sferycznej soczewki kontaktowej na ostrość wzroku.
 • Wpływ profilu krawędzi miękkiej soczewki kontaktowej na centrację, zdrowie oka i komfort noszenia. (Praca nagrodzona w FORCE)
 • Opracowanie algorytmu analizy numerycznej stabilności filmu łzowego zarejestrowanego za pomocą szybkiej wideokeratoskopii (HSV).

Tematy prac dyplomowych realizowane w roku 2009/2010
 • Zbadanie wpływu noszenia soczewek kontaktowych w trybie ciągłym na stabilność filmu łzowego.